Dieselmotoren

En af Damgård Mølles attraktioner er en godt 100 år gammel 15 HK dieselmotor, bygget i Tyskland i 1911.

Motoren blev installeret på møllen i 1923, efter at den indtil da havde leveret strøm til en biograf i Leipzig.

Formålet med motoren var at gøre møllen mindre afhængig af vindkraft og levere elektricitet til lys til arbejdet i møllen.

Da foreningen overtog møllen var motoren i misserabel stand, men efter en kraftig renovering står den idag som ny, fuldt funktionsdygtig og kan opleves i drift på alle mølledage.

Motoren vedligeholdes og køres af en særlig frivillig arbejdsgruppe af mølleforeningens medlemmer.

Der er lukket for kommentarer.