Historie

Damgård Mølles historie.

Damgård Mølle, der ligger ca. 2 km. syd for Hovslund, er en vindmølle efter hollandsk model. Møllen blev opført i 1867 af Baron Stampe-Charisius, der dengang ejede Grønnebækgård ved Hovslund. Møllen blev opført uden den nødvendige byggetilladelse. Baron Stampe var en stædig bygherre, som trodsede de preussiske myndigheder.

Før 1852 var der mølletvang. Bonden skulle lade sit korn male på en bestemt mølle, for mølleriet blev nemlig brugt til opkrævning af skat hos de omkring boende bønder, så hertugen fik sin del af kornet. Efter den nye grundlov i 1848 og dens liberale tankegang blev loven om møllenæring vedtaget i 1852. Loven gav anledning til en voldsom konkurrence om at male bøndernes korn.

Nye møller skød op overalt, da loven i 1862 endelig trådte i kraft på landet. Baron Stampe var blandt andet bygherre for yderligere to møller, nemlig Vedsted Mølle og Hovslund Mølle.

Baron Holger Stampe – Charisius

Baron Stampe skænkede i 1895 Hovslund Mølle og tilhørende jordlodder til ”Foreningen til det danske sprogs bevarelse i Nordslesvig ” senere Sprogforeningen.

Da møllen i 1901 blev solgt kom salgssummen til at danne grundkapitalen i købet af Danskhedens højborg ”Folkehjem” i Aabenraa.

I 1875 købte Iver Jessen fra Rugbjerg, Damgård Mølle, som familien ejede indtil 1980. På møllen blev der malet byg og havre, og i mindre omfang rug og hvede. Damgård Mølle var mest kendt for sit boghvedemølleri. Anlægget består af en tørreovn og forskellige maskiner. Det er stadig intakt og anvendeligt.

     
Under krigen 1914 – 18 blev begge sønnerne på møllen indkaldt som soldater. Den ældste søn Iver kom i russisk fangenskab og den yngste søn Peter kom i amerikansk fangenskab i Frankrig. Men heldigvis kom begge hjem igen og overtog møllen i fællesskab. I 1923 blev møllen også forsynet med en 15 hestes dieselmotor og blev dermed mindre afhængig af vinden. I 1950erne fik Damgård Mølle en elektromotor. Motoren kunne i vindstille dreje én kværn. De to gamle møllere, Peter og Iver Jessen malede korn helt op i 1960erne, men herefter blev mølleriet langsomt afviklet. Efter broderens død fortsatte Iver Jessen indtil slutningen af 1974. I dag er Damgård Mølle den eneste vindmølle i Danmark, der har anlæg til fremstilling af boghvedegryn.

I 1978 dannedes en interessegruppe for at bevare møllen for eftertiden. I 1980 købte Rødekro kommune møllen, og efter endt restaurering blev Damgård Mølle overdraget til   ”Foreningen til bevarelse af Damgård Mølle”.

I dag vedligeholdes bygninger og maskiner af ca. 40 frivillige inkl. bestyrelsen. De frivillige er organiseret i forskellige grupper.

Der er lukket for kommentarer.